Bắc Ninh phê duyệt cấp 1015ha cho 4 khu công nghiệp mới

UBND tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với các nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đưa ra yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan để hoàn thiện hồ sơ bàn giao đất với số vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng.

Bắc Ninh phê duyệt cấp 1015ha cho 4 khu công nghiệp  mới

Theo Quyết định số 130/QĐ-UBND, UBND tỉnh thành lập Khu công nghiệp Thuận Thành I, diện tích khoảng 250ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, thuộc địa phận các xã: Ninh Xá, Trạm Lộ và Nghĩa Đạo .

Theo Quyết định số 129/QĐ-UBND, UBND tỉnh thành lập Khu công nghiệp Quế Võ III – phân khu 2, diện tích khoảng 208ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng, tại các xã: Việt Hùng, Phù Lương, Quế Tân. 

Theo Quyết định số 128/QĐ-UBND, UBND tỉnh thành lập Khu công nghiệp Gia Bình II, diện tích 250 ha với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, thuộc địa phận các xã: Nhân Thắng, Thái Bảo, Bình Dương, Vạn Ninh. 

Theo Quyết định số 127/QĐ-UBND, UBND tỉnh thành lập Khu công nghiệp Gia Bình, diện tích gần 307 ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, tại các xã: Đông Cứu, Lãng Ngâm, Đại Bái .

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ: 096 600 10 01

 

Tin gần đây