Bộ Xây dựng kiểm tra giá nhà ở xã hội

Bộ sẽ kiểm tra về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng nhà ở xã hội, xây dựng giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua...

Bộ Xây dựng kiểm tra giá nhà ở xã hội

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đánh giá: “Trong thời gian qua, nhà ở xã hội được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước, giá thành giảm đã giúp hàng nghìn người dân khó khăn về nhà ở tiếp cận được loại hình nhà ở này. Bộ thành lập Đoàn kiểm tra về công tác đầu tư xây dựng và xây dựng giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nhằm để các dự án nhà ở xã hội không chỉ đảm bảo tiêu chí về chất lượng mà còn phải có giá hợp lý, phù hợp với đại đa số người dân thu nhập thấp”.


Một khu nhà ở xã hội tại Gia Lâm, Hà Nội
Đoàn kiểm tra sẽ do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam làm trưởng đoàn, cùng các đơn vị: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Hoạt động Xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng phối hợp thực hiện.

Cụ thể, đoàn sẽ kiểm tra công tác đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. Đồng thời kiểm tra công tác xây dựng giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng lập báo cáo về tình hình đầu tư xây dựng, xây dựng giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua của các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn gửi Đoàn kiểm tra trước ngày 30/5/2014.

Hiện nay, cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 98 dự án nhà ở xã hội và tiếp tục triển khai 129 dự án với quy mô xây dựng khoảng 55.000 căn hộ.  Trong 98 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng có 35 dự án dành cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 18.950 căn hộ; 63 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân với quy mô xây dựng 17.430 căn hộ. Trong 129 dự án nhà ở xã hội đang triển khai xây dựng , có 90 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 55.000 căn hộ. Cùng với đó, 39 dự án nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp với quy mô xây dựng khoảng 27.000 căn…

Tác giả: Xuân Thân

Tin gần đây